SaraMoa Hallner

Hello there!

I´m SaraMoa and I´m teaching the Justisse method (a sympto-thermal Fertility Awareness Method) as a way to chart your cycle wheater you want to get pregnant, avoid pregnancy or use it to get to know you body better (Body literacy). 

I give guidance regarding your reproductive and hormonal health as I´m a certified HRHP (Holistic Reproductive Health Practitioner). Work with me if you have issues like: PMS, menstrual pain, heavy bleeding, long/short periods, menopause issues, PCOS, endometrios or fibroids. 

My passion is to inform and enpower women to know their bodies better so they can make informed sexual and reproductive choices in life. 

I offer courses over several months aswell as single consultations. 

I´m also a doula and offers support during pregnancy aswell as during and after childbirth.

Please contact me if you want to know more!

www.dinfertilitet.se instagram: @dinfertilitet.se facebook:  DinFertilitet

————–

Hej!

Jag heter SaraMoa och lär ut Justissemetoden (en sympto-thermal metod för fertilitetsförståelse). Den passar dig oavsett om du vill bli gravid, undvika graviditet eller bara vill få bättre kroppskännedom!

Jag ger också rådgivning angående din reprodutiva och hormonella hälsa då jag är utbildad HRHP (Holistisk Reproduktionshälsa praktiker). Jobba med mig om du har problem med något av följande: PMS, mensvärk, tunga lödingar, korta/långa cykler, PCOS, endometrios, myom eller klimakteriebesvär.

Jag brinner för att informera och stärka kvinnor att lära känna sina kroppar bättre för att kunna göra infomerade val kring deras sexuella- och reproduktiva hälsa.

Jag erbjuder kurser över flera månader eller enskild rådgivning. Kolla min hemsida för mer information!

Jag är även doula och erbjuder stöd under graviditet, under och efter förlossning.

Tveka inte med att höra av dig om du har några frågor!

 

 

www.dinfertilitet.se instagram: @dinfertilitet.se facebook:  DinFertilitet